Ułatwienia dostępu


Współpraca z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania

7 lutego miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania. Uroczystość odbyła się w gmachu uczelni.

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom TBiA pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk inżynieryjno – technicznych, architektury i budownictwa. W ramach tej współpracy uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo – technicznego Wydziału Architektury WSEiZ, m. in. brać udział w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach organizowanych przez uczelnię. Z ramienia WSEiZ porozumienie podpisała JM Rektor dr Monika Madej, prof. WSEiZ, z ramienia TBiA pani dyrektor Katarzyna Włodarczyk.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7