Ułatwienia dostępu

 Rekrutacja:

Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

więcej informacji na:

Rekrutacja do LVIII LO       oraz        Rekrutacja do TBiA nr 1