Ułatwienia dostępu

CERTYFIKAT SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ UZDOLNIONYCH
- TBiA nr 1 im. Z. Mączeńskiego


W dniu 27 września 2023 R. w Centrum Nauki Kopernik zostaliśmy włączeni do grona szkół wspierających uczniów uzdolnionych w ramach programu "Wars i Sawa". Z rąk pani wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej delegacja naszej szkoły Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego otrzymała symboliczny certyfikat.
Oznacza to, że nasza szkoła nie tylko chce odkrywać w swoich uczennicach i uczniach zdolności i talenty, ale także potrafi z nimi współpracować i ich wspierać. Uzdolniona uczennica lub uczeń to zarówno zdobywca olimpijskich laurów, jak i osoba ze sportowym zacięciem czy smykałką do rzemiosła. Celem projektu wspierania uzdolnionych uczniów jest stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycielek i nauczycieli, rodziców, po to, by wspólnie pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym. Szkoły, które doskonalą swój system rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze wspierania zdolnych uczennic i uczniów, otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

certyfikat wars i sawa TBiA

 


 

Szkolny Program Wspierania Uczniów Zdolnych

logo TBiA