Ułatwienia dostępu

 

Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 23 
w roku szkolnym 2023/2024


 

Kadra kierownicza:
Dyrektor – mgr Katarzyna Włodarczyk
Wicedyrektor - mgr inż. Monika Fibich
Wicedyrektor - mgr Magdalena Majewska
Wicedyrektor - mgr Małgorzata Strycharz
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Malwina Winiarska

język polski:
mgr Renata Dymna
mgr Agnieszka Goszczycka
mgr Agnieszka Jakubowska
mgr Małgorzata Łyczykowska
mgr Przemysław Miszczak
mgr Anna Radziwanowska
mgr Edyta Smolińska-Cieśla
mgr Katarzyna Włodarczyk
dr Jarosław Wowak

język angielski:
mgr Kamila Borkowska
mgr Małgorzata Gromek
mgr Karolina Kalbarczyk
mgr Ewa Karolak
mgr Kamila Kasprowicz
mgr Eliza Leus
mgr Magdalena Majewska
mgr Hanna Modzelewska
mgr Piotr Olszewski
mgr Małgorzata Pełka
mgr Maja Schwerk
mgr Ewa Smolak

język niemiecki:
mgr Grzegorz Janusz
mgr Adrianna Morawska

język włoski:
mgr Iwona Kopulska
mgr Żaneta Misiąg

mgr Małgorzata Pełka

język hiszpański:
mgr Michał Kwiatkowski
mgr Ewa Sobstel

historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość:
mgr Krzysztof Błażewicz
dr Wioletta Budny
mgr Katarzyna Gierak
mgr Marta Kwiatkowska
dr Andrzej Smoliński
mgr Barbara Snopkiewicz

wiedza o społeczeństwie:
mgr Piotr Sieszycki

matematyka:
mgr inż. Weronika Bednarska
mgr Rafał Grześkowiak
mgr Anna Karwowska
mgr inż. Jolanta Kobylińska
mgr
Małgorzata Lechniak
mgr Elżbieta Łukasik
mgr Dorota Okseniuk
mgr Anna Rynowiecka
mgr Daniel Wadas

fizyka:
dr hab. Tomasz Krajewski
dr Grzegorz Łuka
mgr Elżbieta Łukasik
dr Iwona Nowak

chemia:
mgr inż. Weronika Bednarska
dr Dominika Janiszek
mgr inż. Agnieszka Palarczyk-Słomska

biologia:
mgr Wiktoria Nowak
mgr Agata Tworek

geografia:
mgr Violetta Kowalska
mgr Agnieszka Sojka
mgr Bożena Żemojda

podstawy przedsiębiorczości:
mgr inż. Monika Fibich
mgr Krzysztof Kurlanda

informatyka:
mgr Paweł Kałaska
mgr Marta Majchert

wychowanie fizyczne:
mgr Paweł Golonka
mgr Wiesław Golonka
mgr Paulina Kułak
mgr Marek Lewandowski
mgr Izabella Obłękowska
mgr Adam Paliwoda
mgr Tadeusz Pawłowski
mgr Małgorzata Strycharz
mgr Dorota Tracz

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Kamila Balas

warsztaty filmowe:
mgr Małgorzata Łyczykowska

warsztaty dziennikarskie:
mgr Małgorzata Łyczykowska

biznes w praktyce:
mgr Krzysztof Kurlanda

podstawy prawa:
mgr Piotr Sieszycki

podstawy ratownictwa medycznego:
mgr Kamila Balas

podstawy PR-u i kształtowania wizerunku:
mgr Kamila Borkowska

religia/etyka:
mgr ks. Michał Miecznik
mgr Andrzej Wołosewicz

filozofia:
mgr Andrzej Wołosewicz

przedmioty zawodowe:
inż. Mateusz Demidziuk
inż. Renata Jeziorowska

mgr inż. arch. Krystyna Kowalewska
mgr inż. Magdalena Kwaśnik - Sukiennik
mgr inż. Elżbieta Lis
mgr inż. arch. Tomasz Turek
mgr inż. Malwina Winiarska
mgr inż. arch. Barbara Wiśniewska

inż. Aleksandra Wójciak-Turek
mgr inż. Ewelina Zasada

pedagog szkolny:
mgr Agnieszka Michałowska-Stelmasik
mgr Gabriela Rasztawicka
mgr Katarzyna Rzepecka

psycholog szkolny:
mgr Paulina Biesiada

biblioteka szkolna:
mgr Renata Szustak-Pietrusiewicz
mgr Aldona Teler