Ułatwienia dostępu

 

Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 23 
w roku szkolnym 2022/2023


 

Kadra kierownicza:
Dyrektor – mgr Katarzyna Włodarczyk
Wicedyrektor - mgr Magdalena Majewska
Wicedyrektor - mgr Małgorzata Strycharz
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Malwina Winiarska

język polski:
mgr Renata Dymna
mgr Agnieszka Goszczycka
mgr Agnieszka Jakubowska
mgr Małgorzata Łyczykowska
mgr Przemysław Miszczak
mgr Anna Radziwanowska
mgr Edyta Smolińska-Cieśla
mgr Katarzyna Włodarczyk
dr Jarosław Wowak

język angielski:
mgr Agata Awakowicz
mgr Kamila Borkowska
mgr Małgorzata Gromek
mgr Karolina Kalbarczyk
mgr Ewa Karolak
mgr Kamila Kasprowicz
mgr Eliza Leus
mgr Magdalena Majewska
mgr Hanna Modzelewska
mgr Małgorzata Pełka
mgr Maja Schwerk
mgr Ewa Smolak
mgr Aleksandra Ziemianek

język niemiecki:
mgr Grzegorz Janusz
mgr Marta Rogal
mgr Ewa Zwierzchowska

język włoski:
mgr Iwona Kopulska
mgr Elżbieta Kosela-Turek
mgr Żaneta Misiąg

mgr Małgorzata Pełka

język hiszpański:
mgr Michał Kwiatkowski
mgr Ewa Sobstel

historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość:
mgr Krzysztof Błażewicz
dr Wioletta Budny
mgr Marta Kwiatkowska
dr Andrzej Smoliński
mgr Barbara Snopkiewicz

wiedza o społeczeństwie:
mgr Piotr Sieszycki

matematyka:
mgr Małgorzata Babiarz
mgr Weronika Bednarska
mgr Rafał Grześkowiak
mgr inż. Jolanta Kobylińska
mgr
Małgorzata Lechniak
mgr Anna Rynowiecka
mgr Daniel Wadas

fizyka:
dr hab. Tomasz Krajewski
dr Grzegorz Łuka
dr Iwona Nowak
mgr Olga Remiszewska
mgr Agata Tworek

chemia:
mgr inż. Weronika Bednarska
dr Agnieszka Gnyszka
dr Dominika Janiszek

biologia:
dr Michał Hoch
mgr Wiktoria Nowak
mgr Agata Tworek

geografia:
mgr Violetta Kowalska
mgr inż. Ewelina Zasada
mgr Bożena Żemojda

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Monika Fibich
mgr Krzysztof Kurlanda

informatyka:
mgr Grażyna Dębowska
mgr Paweł Kałaska
mgr Marta Majchert
mgr Marta Rogal

wychowanie fizyczne:
mgr Paweł Golonka
mgr Wiesław Golonka
mgr Paulina Kułak
mgr Marek Lewandowski
mgr Izabella Obłękowska
mgr Adam Paliwoda
mgr Tadeusz Pawłowski
mgr Małgorzata Strycharz
mgr Dorota Tracz

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Kamila Balas

warsztaty filmowe:
mgr Małgorzata Łyczykowska

warsztaty dziennikarskie:
mgr Małgorzata Łyczykowska

biznes w praktyce:
mgr Krzysztof Kurlanda

podstawy prawa:
mgr Piotr Sieszycki

podstawy ratownictwa medycznego:
mgr Kamila Balas

podstawy PR-u i kształtowania wizerunku:
mgr Kamila Borkowska

religia/etyka:
mgr ks. Michał Miecznik
mgr Waldemar Starzyński
mgr Andrzej Wołosewicz

filozofia:
mgr Andrzej Wołosewicz

przedmioty zawodowe:
inż. Renata Jeziorowska
mgr inż. arch. Krystyna Kowalewska
mgr inż. Magdalena Kwaśnik - Sukiennik
mgr inż. Elżbieta Lis
inż. Aneta Pawłowicz
mgr inż. Dariusz Sobczak
mgr inż. arch. Tomasz Turek
mgr inż. Malwina Winiarska
mgr inż. arch. Barbara Wiśniewska
mgr Marcin Witkowski

inż. Aleksandra Wójciak-Turek
mgr inż. Ewelina Zasada

pedagog szkolny:
mgr Agnieszka Michałowska-Stelmasik
mgr Gabriela Rasztawicka
mgr Katarzyna Rzepecka

biblioteka szkolna:
mgr Agnieszka Goszczycka
mgr Aldona Teler