Uwaga! Zmiana adresu Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nowy adres: ul. Karolkowa 53a

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla rodziców" oferuje pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 roku życia oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu m.st. Warszawy. Celem działalności SPPP "Uniwersytet dla rodziców" jest kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji.