Ułatwienia dostępu

 

"Uniwersytet dla rodziców"

 


 

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Karolkowa 53a

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla rodziców" oferuje pomoc dorosłym: rodzicom i opiekunom dzieci do 18 roku życia oraz nauczycielom i wychowawcom z terenu m.st. Warszawy. Celem działalności SPPP "Uniwersytet dla rodziców" jest kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji.