Ułatwienia dostępu

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022 / 2023

 


 
Liceum Ogólnokształcące

I AL Agnieszka Jakubowska
I BL Agata Tworek
I CL Wiktoria Nowak
I DL Ewa Karolak
I EL Żaneta Misiąg
I FL Barbara Snopkiewicz
I GL Dominika Janiszek
II ML Agnieszka Goszczycka
II OL Aleksandra Ziemianek
II PL Andrzej Smoliński
II RL Edyta Smolińska-Cieśla
III ML Małgorzata Łyczykowska
III OL Marek Lewandowski
III PL Wiesław Golonka
III RL Violetta Kowalska
III SL Ewa Sobstel
IV ML Agata Awakowicz
IV OL Daniel Wadas
IV PL Izabella Obłękowska
IV RL Karolina Kalbarczyk

 

Technikum Budownictwa i Architektury

I AT Małgorzata Lechniak
I ET Krzysztof Błażewicz
I GT Weronika Bednarska
I HT Ewa Smolak
I KT Kamila Kasprowicz
II AT Iwona Nowak
II ET Tadeusz Pawłowski
II GT Jolanta Kobylińska
III AT Małgorzata Pełka
III GT Dorota Tracz
III HT Paweł Golonka
IV A Elzbieta Lis
IV E Piotr Sieszycki
IV G Hanna Modzelewska
IV K Przemysław Miszczak
IV AT Aleksandra Wójciak-Turek
IV ET Krystyna Kowalewska
IV GT Rafał Grześkowiak
IV HT Grzegorz Janusz
IV KT Ewelina Zasada