Ułatwienia dostępu

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023 / 2024

 


 
Liceum Ogólnokształcące

I AL Adrianna Morawska
I BL Wioletta Budny
I CL Piotr Sieszycki
I DL Marta Kwiatkowska
I EL Karolina Kalbarczyk
I FL Przemysław Miszczak
II AL Agnieszka Jakubowska
II BL Agata Tworek
II CL Wiktoria Nowak
II DL Ewa Karolak
II EL Żaneta Misiąg
II FL Barbara Snopkiewicz
II GL Dominika Janiszek
III ML Agnieszka Goszczycka
III OL Małgorzata Gromek
III PL Andrzej Smoliński
III RL Edyta Smolińska-Cieśla
IV ML Małgorzata Łyczykowska
IV OL Marek Lewandowski
IV PL Wiesław Golonka
IV SL Ewa Sobstel

 

Technikum Budownictwa i Architektury

I AT Elżbieta Lis
I BT Paulina Kułak
I GT Daniel Wadas
I HT Hanna Modzelewska
II AT Małgorzata Lechniak
II ET Krzysztof Błażewicz
II GT Weronika Bednarska
II HT Ewa Smolak
III AT Iwona Nowak
III ET Tadeusz Pawłowski
III GT Jolanta Kobylińska
IV AT Małgorzata Pełka
IV GT Dorota Tracz
IV HT Paweł Golonka
V AT Aleksandra Wójciak-Turek
V ET Krystyna Kowalewska
V GT Rafał Grześkowiak
V HT Grzegorz Janusz
V KT Ewelina Zasada