Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa:   Wychowawca:
 
Technikum Budownictwa i Architektury
 
I AT   Małgorzata Lechniak
I ET   Krzysztof Błażewicz
I GT   Weronika Bednarska
I HT   Ewa Smolak
I KT   Kamila Kasprowicz
II AT   Iwona Nowak
II ET   Tadeusz Pawłowski
II GT   Jolanta Kobylińska
III AT   Małgorzata Pełka
III GT   Dorota Tracz
III HT   Paweł Golonka
IV A   Elzbieta Lis
IV E   Piotr Sieszycki
IV G   Hanna Modzelewska
IV K   Przemysław Miszczak
IV AT   Aneta Pawłowicz
IV ET   Krystyna Kowalewska
IV GT   Rafał Grześkowiak
IV HT   Grzegorz Janusz
IV KT   Ewelina Zasada
 
Liceum Ogólnokształcące
 
I AL   Agnieszka Jakubowska
I BL   Agata Tworek
I CL   Wiktoria Nowak
I DL   Ewa Karolak
I EL   Żaneta Misiąg
I FL   Barbara Snopkiewicz
I GL   Dominika Janiszek
II ML   Agnieszka Goszczycka
II OL   Aleksandra Ziemianek
II PL   Andrzej Smoliński
II RL   Edyta Smolińska-Cieśla
III ML   Małgorzata Łyczykowska
III OL   Marek Lewandowski
III PL   Wiesław Golonka
III RL   Violetta Kowalska
III SL   Ewa Sobstel
IV ML   Agata Awakowicz
IV OL   Daniel Wadas
IV PL   Izabella Obłękowska
IV RL   Karolina Kalbarczyk