Ułatwienia dostępu

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/2025

 


 

Klasa 1AT- specjalizacja - komputerowe wspomaganie projektowania CAD

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Zawód: technik budownictwa

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  1. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  2. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Ta klasa to propozycja dla tych uczniów, którzy zdobywając zawód technik budownictwa, dodatkowo, w ramach specjalizacji od III klasy poszerzą swoją wiedzę w zakresie projektowania budynków przy pomocy programów komputerowych Autodesk, AutoCAD, Graphisoft, ArchiCAD.
Nauka w tej klasie umożliwi uczniom na dalszym etapie edukacji podjęcie studiów na wielu kierunkach technicznych Politechniki Warszawskiej, SGGW i innych uczelniach kształcących inżynierów.

 


 

Klasa 1BT - (politechniczna) specjalizacja projektowanie konstrukcyjne

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Zawód: technik budownictwa

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  1. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  2. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Ta klasa to propozycja dla tych uczniów, którzy zdobywając zawód technik budownictwa, dodatkowo, w ramach specjalizacji od III klasy poszerzą swoją wiedzę w zakresie projektowania konstrukcyjnego. Patronat nad tą klasą objął Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Nauka w tej klasie umożliwi uczniom na dalszym etapie edukacji podjęcie studiów na wielu kierunkach technicznych Politechniki Warszawskiej- szczególnie na Wydziale Inżynierii Lądowej, SGGW i innych uczelniach kształcących inżynierów.

 


 

Klasa 1GT - specjalizacja architektura wnętrz

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

Języki obce: j. angielski, j. włoski

Zawód: technik budownictwa

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

  1. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  2. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Ta klasa to propozycja dla tych uczniów, którzy zdobywając zawód technik budownictwa, dodatkowo, w ramach specjalizacji od III klasy poszerzą swoją wiedzę w zakresie projektowania wnętrz na przedmiocie pracownia projektowania wnętrz.Uczelnia, z którą współpracujemy w tym zakresie to Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania.
Nauka w tej klasie umożliwi uczniom na dalszym etapie edukacji podjęcie studiów na wielu kierunkach technicznych Politechniki Warszawskiej, WSEiZ, SGGW i innych uczelniach kształcących inżynierów.