Ułatwienia dostępu

 

Harmonogram zebrań

 Zebrania z rodzicami odbywają się o godzinie 17:00

 

 14 IX  Zebranie z rodzicami wszystkich klas
 19 X  Zebranie z rodzicami
 7 XII  Zebranie z rodzicami
 11 I  Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w 1 sem.
 1 III  Zebranie z rodzicami
 5 IV  Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych; w klasach młodszych – dzień otwarty
 31 V  Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych