Harmonogram zebrań 2022/2023

 

Zebrania z rodzicami odbywają się o godzinie 17:00
 

14 IX

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

19 X

Zebranie z rodzicami

7 XII

Dzień otwarty dla rodziców, w klasach maturalnych wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów zawodowych

11 I

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w 1 sem.

1 III

Zebranie z rodzicami

5 IV

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie
informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych; w klasach
młodszych – dzień otwarty

31 V

Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych