Ułatwienia dostępu

 

Harmonogram zebrań

 Zebrania z rodzicami odbywają się o godzinie 17:00

w wyznaczonych salach

 

 13 IX  Zebranie z rodzicami wszystkich klas
 25 X  Zebranie z rodzicami
 13 XII  Zebranie dla rodziców klas 5 – tych,
 pozostałe klasy – dzień otwarty 
 10 I  Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w 1 sem.
 6 III  Dzień otwarty
 10 IV  Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych; w klasach młodszych – dzień otwarty
 5 VI  Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych