Ułatwienia dostępu

 
Klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/2025

 


 

1 AL - klasa matematyczno-fizyczna


Przedmioty punktowane:
język polski, matematyka, geografia, język angielskifiz2

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

Drugi język: język niemiecki

Klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką będzie doskonałym wyborem dla uczniów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać swoje uzdolnienie i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych. Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: matematyka, ekonomia, budownictwo, mechanika, mechatronika elektronika, zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnice Warszawskiej.

 


 

1 CL - klasa matematyczno-geograficzna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wos

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos


Drugi język: język hiszpański

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: matematyka, geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, telekomunikacja, ekonomia, elektronika, zarządzanie, turystyka, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 


 

1 DL - klasa społeczno-geograficzna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Drugi język: język hiszpański

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, telekomunikacja, nauki społeczne, socjologia, ekonomia, zarządzanie, turystyka, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 


 

        1 EL - klasa językowa      


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język włoski, język angielski

Drugi język: język włoski

Jest to klasa przeznaczona dla uczniów, którzy zamierzają doskonalić posiadane umiejętnościjęzykowe, a także dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego - języka włoskiego. Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów humanistyczna przygotowuje do studiów filologicznych, społecznych, kulturoznawczych, prawniczych, dziennikarskich, politologicznych, psychologicznych, pedagogicznych na takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.