Ułatwienia dostępu

DyrekcjaDyrektor:

mgr Katarzyna Włodarczyk

Wicedyrektorzy:

mgr Magdalena Majewska

mgr Małgorzata Strycharz

Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr inż. Malwina Winiarska


 

Godziny konsultacji z rodzicami:

 

dyr. Katarzyna Włodarczyk            środa 12:00 - 14:00

wicedyr. Magdalena Majewska     piątek 12:00 - 14:00

wicedyr. Małgorzata Strycharz      środa 12:00 - 14:00