Ułatwienia dostępu

 

Harmonogram roku szkolnegoI semestr - 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022  r.
II semestr - 2 stycznia 2023 r. do: a) 28 kwietnia 2023 r. (klasy maturalne)
                                                           b) 23 czerwca 2023 r. (klasy młodsze)
 

 

Wrzesień 2022

    1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
Godz. 9.30 - klasy pierwsze LO – sala gimnastyczna; pozostałe klasy LO – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
Godz. 10.30 – klasy pierwsze TBiA – sala gimnastyczna; pozostałe klasy TBiA – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
    2, 5, 6 IX Giełda używanych podręczników - organizuje Samorząd Uczniowski
    5 – 23 IX Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych
    do 10 IX Przekazanie przez wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego uczniom klas TBiA zdających egzamin zawodowy informacji o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu oraz o możliwych dostosowaniach do egzaminu (o dostosowaniach – także rodziców niepełnoletnich uczniów)
    12 - 30 IX Sprawdziany diagnostyczne („na wejście”) w klasach pierwszych z języka polskiego i matematyki
    14 IX godz. 17.00 Zebranie z rodzicami wszystkich klas
    28 IX godz. 17.00 Zebranie przedstawicieli do rady rodziców; uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na r. szk. 2022/23
    28 – 30 IX Próbna matura z CKE

Październik 2022

    3 – 28 X Praktyka zawodowa klas: 4A, 4E, 4G, 4K
    14 X Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    17 - 22 X Tydzień patrona TBiA
    19 X godz. 17.00 Zebranie z rodzicami.
    31 X Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Listopad 2022

    10 XI Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Grudzień 2022

    7 XII godz. 17.00 Dzień otwarty dla rodziców, w klasach maturalnych wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów zawodowych
    12 – 22 XII Próbny egzamin maturalny z CKE
    do 21 XII Wystawienie ocen semestralnych
    22 XII
   po 4. godz. lekcyjnej
Wigilie klasowe, wigilia szkolna
    23 – 31 XII Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2023

    9 - 21 I Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna
    11 I godz. 17:00 Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w 1 sem.
    23 I Dzień patrona LO

 

Luty 2023

    6 - 10 II Tydzień Kultury:
6 II – Dzień języka polskiego i biblioteki,
7 II – Dzień języków obcych,
8 II – Dzień przedmiotów ścisłych,
9 II – Dzień przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
10 II – Dzień przedmiotów zawodowych.
    13 - 26 II Ferie zimowe

 

Marzec 2023

    1 III godz. 17:00 Zebranie z rodzicami
    6 - 10 III Próbny egzamin maturalny

 

Kwiecień 2023

    5 IV Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
    5 IV godz. 17:00 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych; w klasach młodszych – dzień otwarty
    6 - 11 IV Wiosenna przerwa świąteczna
    19 IV godz. 18:00 Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły
    21 IV Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
    24 IV - 24 V Praktyka zawodowa klas 3AT, 3GT, 3HT, 4AT, 4ET, 4GT, 4HT, 4KT
   28 IV Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

 

Maj 2023

    2 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    4 - 23 V Egzamin maturalny
    4, 5, 8, 9 V Dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzamin maturalny)
    31 V Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
    31 V godz. 17:00 Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Czerwiec 2023

    1 VI Dzień sportu
    1 - 18 VI Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna
    9 VI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    16 VI Wystawienie ocen końcoworocznych
    23 VI Zakończenie roku szkolnego 2022/23