Ułatwienia dostępu

 

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024I semestr - 4 września 2023 r. do 22 grudnia 2023  r.
II semestr - 2 stycznia 2024 r. do: a) 26 kwietnia 2024 r. (klasy maturalne)
                                                            b) 21 czerwca 2024 r. (klasy młodsze)
 

 

Wrzesień 2023

    4 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Godz. 9.00 - klasy pierwsze LO i TBiA – sala gimnastyczna; pozostałe klasy – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
    6, 7, 8 IX Giełda używanych podręczników - organizuje Samorząd Uczniowski
    6 – 22 IX Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych (wg grafiku ustalonego przez pedagoga)
    12 - 30 IX Sprawdziany diagnostyczne („na wejście”) w klasach pierwszych z języka polskiego i matematyki
    13 IX godz. 17.00
Zebranie z rodzicami wszystkich klas
    13 IX godz. 18.30 Zebranie przedstawicieli do rady rodziców
   do 22 IX  Składanie przez uczniów klas maturalnych e – deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
   27 IX godz. 17  Spotkanie dla rodziców uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o egzaminie maturalnym i dostosowaniach do egzaminu

Październik 2023

   13 X 
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
   16 X 
Dzień patrona TBiA – prof. Zdzisława Mączeńskiego
   16 – 20 X 
Próbny egzamin maturalny
   25 X godz. 17.00 
Zebranie z rodzicami – w klasach pierwszych przedstawienie wyników sprawdzianów diagnostycznych

 

Listopad 2023

    10 XI Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Grudzień 2023

   13 XII Wystawienie propozycji ocen z przedmiotów zawodowych w TBiA
    13 XII godz. 17.00

Zebranie z rodzicami klas maturalnych TBiA

Pozostałe klasy - dzień otwarty dla rodziców.
    do 21 XII Wystawienie ocen semestralnych
    22 XII
   po 4. godz. lekcyjnej
Wigilie klasowe, wigilia szkolna
    23 – 31 XII Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2024

    3 - 11 I
Próbny egzamin maturalny
    9 – 20 I 
Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna
    10 I godz. 17.00 
Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w 1 sem.
    15 – 28 I  Ferie zimowe
    30 I Dzień Patrona LO – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Luty 2024

    do 2 II Termin składania przez klasy trzecie TBiA deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej
     5 - 9 II Tydzień Kultury:
5 I – Dzień języka polskiego i biblioteki,
6 I – Dzień języków obcych,
7 I – Dzień przedmiotów ścisłych,
8 I – Dzień przedmiotów przyrodniczych,
9 I – Dzień przedmiotów zawodowych.

 

Marzec 2024

     4 - 8 III Próbny egzamin maturalny
    6 III godz. 17.00  Dzień otwarty dla rodziców
    28 III – 2 IV  Wiosenna przerwa świąteczna

 

Kwiecień 2024

    do 10 IV Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach maturalnych
    10 IV godz. 17:00 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych
   15 IV – 15 V 
Praktyka zawodowa uczniów klas 3 i 4 TBiA
   19 IV
Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych
   26 IV 
Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

 

Maj 2024

    2 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
    7 - 24 V Egzamin maturalny
    6, 7, 8, 9, 10, 13 V
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
    29 V
Dzień sportu
    31 V
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Czerwiec 2024

    3 - 19 VI Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna
    do 5 VI Wystawienie propozycji ocen rocznych
    5 VI 
Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych
    14 VI  Wystawienie ocen rocznych
    21 VI  Zakończenie roku szkolnego 2023/24