I semestr - 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022  r.
II semestr - 2 stycznia 2023 r. do: a) 28 kwietnia 2023 r. (klasy maturalne)
                                                               b) 23 czerwca 2023 r. (klasy młodsze)


Wrzesień 2022

    1 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Godz. 9.30 - klasy pierwsze LO – sala gimnastyczna; pozostałe klasy LO – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach
Godz. 10.30 – klasy pierwsze TBiA – sala gimnastyczna; pozostałe klasy TBiA – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach

   2, 5, 6 IX

Giełda używanych podręczników - organizuje Samorząd Uczniowski

   5 – 23 IX

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

   do 10 IX

Przekazanie przez wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego uczniom klas TBiA zdających egzamin zawodowy informacji o organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu oraz o możliwych dostosowaniach do egzaminu (o dostosowaniach – także rodziców niepełnoletnich uczniów)

   12 - 30 IX

Sprawdziany diagnostyczne („na wejście”) w klasach pierwszych z języka polskiego i matematyki

   14 IX godz. 17.00

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

   28 IX godz. 17.00

Zebranie przedstawicieli do rady rodziców; uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na r. szk. 2022/23

   28 – 30 IX

Próbna matura z CKE


Październik 2022

   3 – 28 X

Praktyka zawodowa klas: 4A, 4E, 4G, 4K

   14 X

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   17 - 22 X

Tydzień patrona TBiA

   19 X godz. 17.00

Zebranie z rodzicami.

   31 X

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych


Listopad 2022

    10 XI

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Grudzień 2022

   7 XII godz. 17.00

Dzień otwarty dla rodziców, w klasach maturalnych wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów zawodowych

   12 – 22 XII

Próbny egzamin maturalny z CKE

    do 21 XII

Wystawienie ocen semestralnych

    22 XII
    po 4. godz. lekcyjnej

Wigilie klasowe, wigilia szkolna

    23 – 31 XII

Zimowa przerwa świąteczna


Styczeń 2023

   9 – 21 I

Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna

   11 I godz. 17.00

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania w 1 sem.

   23 I

Dzień patrona LO


Luty 2023

   6 – 10 II

Tydzień Kultury:
6 II – Dzień języka polskiego i biblioteki,
7 II – Dzień języków obcych,
8 II – Dzień przedmiotów ścisłych,
9 II – Dzień przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
10 II – Dzień przedmiotów zawodowych.

    13 - 26 II

Ferie zimowe


Marzec 2023

   1 III godz. 17.00

Zebranie z rodzicami

   6 – 10 III

Próbny egzamin maturalny


Kwiecień 2023

   5 IV

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

   5 IV godz. 17.30

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych; w klasach młodszych – dzień otwarty

   6 – 11 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

   19 IV godz. 18.00

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły

   21 IV

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

   24 IV – 24 V

Praktyka zawodowa klas 3AT, 3GT, 3HT, 4AT, 4ET, 4GT, 4HT, 4KT

   28 IV

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych


Maj 2023

   2 V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   4 – 23 V

Egzamin maturalny

   4, 5, 8, 9 V

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzamin maturalny)

   31 V

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

   31 V godz. 17.00

Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych


Czerwiec 2023

   1 VI

Dzień sportu

   1 – 18 VI

Egzamin zawodowy – część pisemna i część praktyczna

   9 VI

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   16 VI

Wystawienie ocen końcoworocznych

   23 VI

Zakończenie roku szkolnego 2022/23