Ułatwienia dostępu


Współpraca z Wydziałem Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

9 stycznia miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy między Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego i Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Zaproszenie do współpracy to dla nas wyróżnienie i jednocześnie doskonała okazja do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów. Z ramienia PW porozumienie podpisał Pan Dziekan WIBHIŚ dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, zaś TBiA reprezentowała pani dyrektor Katarzyna Włodarczyk.