Ułatwienia dostępu


Współpraca między Akademią Leona Koźmińskiego a LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego

W piątek 19.01.2024 została podpisana umowa o współpracy między Akademią Leona Koźmińskiego a LVIII LO im. Baczyńskiego. W ramach porozumienia Liceum zostało włączone do programu Kozminski@TopHighSchool a patronatem Uczelni zostały objęte klasy 1 CL i 3 PL.

W ramach programu uczniowie będą mogli skorzystać z doświadczenia i wiedzy naukowców i praktyków, uczestnicząc w programie edukacji prawnej społeczeństwa. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi. Umowę podpisali Katarzyna Włodarczyk, Dyrektor LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W spotkaniu udział wzięli również Magdalena Majewska , wicedyrektor szkoły, oraz dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi.