Ułatwienia dostępu


"W poszukiwaniu utopii. Marzenia o Arkadii"

We wtorek klasa 2 FL wzięła udział w lekcji muzealnej organizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie pt. „W poszukiwaniu utopii. Marzenia o Arkadii”.

Była to okazja do prześledzenia wątków arkadyjskich od czasów antycznych aż po czasy współczesne, które motyw ten reinterpretują, ukazując z jednej strony świat jako dystopię w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrofy ekologicznej i z drugiej - Arkadię nie jako wyobrażone czy konkretne miejsce na mapie, a jako całą planetę, która jest naszym domem i która nas żywi.