Ułatwienia dostępu


Odpowiedzialność nieletnich 

30 stycznia klasy 1 CL i 1 DL wzięły udział w zajęciach dotyczących odpowiedzialności nieletnich z czyny zabronione prowadzonych przez dr Mateusza Woińskiego.

Uczniowie dowiedzieli się o sytuacji prawnej osoby nieletniej w trakcie postępowania karnego oraz w sytuacjach wynikających z 'Ustawy o wspomaganiu i resocjalizacji nieletnich". Zajęcia były odbyły się w ramach patronatu Akademii Leona Koźmińskiego