Ułatwienia dostępu


Lekcja języka polskiego w Muzeum Narodowym

W piątek 2 lutego klasa 1EL wraz z wychowawczynią brała czynny udział w lekcji muzealnej o Sztuce Średniowiecznej. Podczas zajęć uczniowie analizowali 2 średniowieczne rzeźby Madonny oraz dokonywali interpretacji ikony i obrazu pasyjnego. 
 
 I EL Muzeum Narodowe