Ułatwienia dostępu


Ślubowanie klas pierwszych

W piątek 14 października 2022 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych uczniów naszego Liceum i Technikum. Każdego roku jest to ważny moment dla pierwszoklasistów, którzy oficjalnie stają się częścią szkolnej społeczności.

Oprócz samego uroczystego przyrzeczenia ważnym elementem uroczystości było przekazanie sztandarów szkół młodszym uczniom oraz zapoznanie pierwszoklasistów z życiorysami patronów szkół – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Profesora Zdzisława Mączeńskiego. Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliło przemówienie Pani Dyrektor Katarzyny Włodarczyk i występ szkolnego chóru. Uczniom klas pierwszych serdecznie gratulujemy.

Cieszymy się, że jesteście z nami!