Ułatwienia dostępu


Porozumienie o współpracy między
Uniwersytetem SWPS a LVIII LO im. K.K.Baczyńskiego

W dniu 10.06.2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między LVIII LO im. K.K.Baczyńskiego a Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji wspólnych projektów nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania językowe.