Patronat Okręgowej Rady Adwokackiej

W poniedziałek 6 marca uczniowie klas 2PL i 3PL uczestniczyli w zajęciach z podstaw prawa cywilnego prowadzonych przez mecenasa Tymoteusza Paprockiego w ramach patronatu Okręgowej Rady Adwokackiej.