Ułatwienia dostępu


Współpraca z Izbą Adwokacką w Warszawie

W dniu 5 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie Mikołaja Pietrzaka oraz sekretarza Komisji Wizerunku, Komunikacji i Edukacji Społecznej - adw. Ady Biniewicz-Nowak z przedstawicielami LVIII LO im. K.K. Baczyńskiego - nauczycielem WOS-u Panem Piotrem Sieszyckim, Dyrektor Szkoły Panią Katarzyną Włodarczyk oraz Wicedyrektor Szkoły Magdaleną Majewską.

Od 2017 r. Izba Adwokacka w Warszawie sprawuje patronat edukacyjny nad kilkoma klasami (specjalizacja w zakresie wiedzy prawniczej) w LVIII LO im. K.K. Baczyńskiego.

Patronat polega m.in. na prowadzeniu przez adwokatów zajęć lekcyjnych w szkole z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem spotkania były rozmowy o zacieśnieniu dalszej współpracy Izby ze Szkołą, a w szczególności rozwijaniu dalszych, nowych projektów i programów o charakterze edukacyjnym związanych ze zwiększeniem świadomości prawnej we współpracy ze Szkołą takich jak symulacje procesów.