Ułatwienia dostępu


Lekcja pamięci


Stare Powązki to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza narodowa nekropolia. Ale Stare Powązki to także galeria sztuki, miejsce, gdzie można spotkać wybitne w skali nie tylko Warszawy,

czy Polski przykłady rzeźby nagrobnej. Podczas zaborów, to właśnie Powązki były tym miejscem, gdzie artyści mogli pozwolić sobie na więcej.

27 października 2022r. klasa 2 ML pod opieką p. M. Kwiatkowskiej, w ramach projektu „Lekcje pamięci”, mogła podziwiać tę niezwykłą galerię rzeźby polskiej z pracami największych artystów niemal dwustu lat.