Zakończenie Tygodnia Patrona LO.
Konkurs wiedzy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim.

Wycieczką „Śladami Baczyńskiego” z udziałem klasy 3pl i konkursem wiedzy o poecie z pokolenia Kolumbów zakończyliśmy obchody Święta Patrona. Tym razem mieliśmy więcej czasu na zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego i znajdujących się tam miejsc pochówku żołnierzy polskich z różnych epok historycznych, których łączyło jedno: pragnienie odzyskania bądź obrony niepodległości. Zapaliliśmy też znicze przy tablicach upamiętniających ofiary barbarzyństwa niemieckiego i sowieckiego. Odnaleźliśmy również mogiły osób co najmniej kontrowersyjnych - polskich komunistów bądź osób z nimi współpracujących w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i przypomnieliśmy tragiczne wydarzenia z najnowszej historii Polski. Warto przypomnieć że cztery lata po zakończeniu wojny i pięć lat po śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do mieszkania jego teściów przyszło UB w poszukiwaniu poety i żołnierza AK. I postawmy sobie pytanie – jaki los spotkałby naszego bohatera gdyby wpadł w ręce komunistycznej bezpieki i prosowieckiego wymiaru sprawiedliwości? Czy dołączyłby do grona ofiar z panteonu Żołnierzy Niezłomnych?
W konkursie wiedzy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim wzięły udział trzy klasy, których uczniowie uczestniczyli w naszych wycieczkach. Zwycięzcami zostali:

Kalina Sokolnicka z klasy 1FL
Filip Dębowski z klasy 3PL
Aleksandra Berlińska z klasy 1GL