Konkurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

W myśl zasady „lepiej późno niż wcale” informujemy, że 22.09. w gmachu Technologii Chemii PW odbyła się gala konkursu „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego”. Konkurs zorganizowany był przez następujące instytucje: Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i warszawskie uczelnie wyższe: Politechnikę Warszawska, Szkołę Główną Handlową i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Nauczyciel naszego Technikum, Pani prof. Krystyna Kowalewska zaprezentowała w tym konkursie pracę pt. „Metoda modelowania architektonicznego wg dokumentacji projektowej”. Metoda Pani profesor została doceniona przez szanowne Jury konkursu i zdobyła wyróżnienie za „połączenie klasycznych i innowacyjnych metod w nauczaniu zawodowym”.

Patronat Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, od 2021 roku