Ułatwienia dostępu


 Kolędowanie dla seniorów

 

Dnia 5.01.2023 roku w czytelni szkolnej nasi uczniowie wraz z Panią Kamilą Borkowską zorganizowali wspólnie kolędowanie dla powiślańskich seniorów - zarówno tych starszych, jak i tych młodszych.

Seniorzy zasiedli przy stolikach w świątecznie przygotowanej czytelni. W murach szkoły powitała wszystkich gości Pani Dyrektor Katarzyna Włodarczyk, składając życzenia noworoczne, zaprosiła do wspólnego kolędowania. Chór szkolny prowadzony przez Panią Violettę Kowalską przygotował 15 kolęd, które poprzedziły krótkie wstawki dotyczące historii ich powstania oraz ich twórców. W przerwie koncertu uczniowie klasy II ML zaproponowali seniorom słodki poczęstunek samodzielnie przez nich przygotowany. Gradem słodkości obsypał nas także Pan Dariusz Suchenek z pobliskiej cukierni przy ul. Przemysłowej. Przybyli goście podziękowali zarówno młodzieży, jak i dyrekcji szkoły gromkimi oklaskami, wyrażając opinie, iż była to ich pierwsza, ale jakże wzruszająca wizyta w murach naszej szkoły, którą często mijali mieszkając przez lata na Powiślu. Impreza ta została zorganizowana w ramach współpracy szkoły ze środowiskiem lokalny.