Ułatwienia dostępu


Finał centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

Nasze Technikum Budownictwa i Architektury w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Finale Centralnym reprezentowała uczennica Natalia Nikodymczuk z klasy 5HT. Nasza Uczennica znalazła sie wśród 81 najlepszych uczniów w Polsce,

gdzie uzyskała tytuł Finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, oraz indeks na Uczelnie Techniczne na wydziale Budownictwa. Życzymy Natali powodzenia na maturze.
DZIĘKUJEMY NATALIA : nauczyciele przedmiotów zawodowych