Ułatwienia dostępu


 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


Grupa nauczycieli kilku szkół uczestniczyła w dniu 22 stycznia (niedziela) we mszy świętej i uroczystym złożeniu wieńców na warszawskich Powązkach z okazji okrągłej rocznicy największego zrywu niepodległościowego Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Te narody współtworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów i wspólnie walczyły z despotyczną Rosją.


Ta rocznica zbiegła się po raz pierwszy z rosyjską agresją na Ukrainę, a tym samym uaktualniła przesłanie styczniowego zrywu – pragnienia wolności za wszelką cenę. Warto podkreślić że mimo militarnej klęski i brutalnej rusyfikacji, powstanie styczniowe doprowadziło do uwłaszczenia chłopów i tym samym uczyniło z tej najliczniejszej grupy coraz bardziej świadomą część narodu polskiego, która później sama licznie brała udział w
walkach o niepodległość, zakończonych sukcesem w latach 1918-1920, kiedy to odrodziła się niepodległa Polska. Żyli jeszcze wtedy powstańcy styczniowi, bohaterowie, których walka stanowiła natchnienie i powinna stanowić inspirację dla wszystkich obrońców Niepodległości Ojczyzny. Przelana krew była ogromną ceną, ale warto sobie zadać pytanie, kim i gdzie byli by teraz Polacy, gdyby się nie buntowali przeciwko swoim najeźdźcom i okupantom? Z młodzieżą naszej szkoły kwaterę insurekcji styczniowej 1863 odwiedzimy w tym tygodniu dwukrotnie z okazji tygodnia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, powstańca warszawskiego, który poszedł w ślady powstańców styczniowych.