• Politechnika Warszawska
 • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Warszawa
 • ERBUD S.A.
 • Doka Polska Sp. z o. o.
 • Sopro Polska Sp. z o. o.
 • BRICOMAN Polska
 • SAWO-MET Sp. z o. o.
 • Leroy Merlin
 • KIM Sp. z o. o.

 

Patronat Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Lądowej

 • możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie,

 • udział uczniów w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników wydziału,

 • możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami i osiągnięciami w budownictwie,

 • możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych (np. badanie materiałów budowlanych),

 • indeks uczelni dla najzdolniejszych uczniów naszego technikum,

Opieka Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych,

 • organizowanie ciekawych praktyk,

 • dla najlepszych uczniów - praktyki za granicą,

 • zdobywanie przez uczniów, dodatkowych certyfikatów zawodowych,

 • spotkania z kadrą budowlaną podczas których będą prezentowane filmy, zdjęcia z ciekawych i najnowszych realizacji inwestycji,

 • możliwość zapoznania się z najnowszą dokumentacją budowlaną,

 • zwiedzanie ciekawych inwestycji budowlanych (nie tylko na terenie Warszawy), prowadzonych przez duże firmy zrzeszone w PZPB,

 • stypendia socjalne i stypendia naukowe dla uczniów najlepiej uczących się z przedmiotów zawodowych,

 • łatwiejsze znalezienie pracy po ukończeniu technikum,

Patronat Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

 • doskonalenie programów nauczania,

 • popularyzacja zawodu i promowanie roli technika budowlanego w procesie realizacji obiektów budowlanych,

 • współpraca przy organizowaniu praktyk dla wyróżniających się uczniów na interesujących budowach,

 • organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami kadry budowlanej, dotyczących w szczególności prezentowania nowych technik i technologii budowlanych,

 • coroczna nagroda dla ucznia o najwyższej średniej z przedmiotów zawodowych,

Porozumienie o współpracy z firmą DOKA Polska Sp. z o.o.

 • organizowanie cyklicznych szkoleń z technologii deskowań i rusztowań dla uczniów na zajęciach lekcyjnych,

 • udostępnianie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń,

 • udostępnianie filmów instruktażowych, materiałów wspomagających proces nauczania,

 • organizowanie wizyt na budowach DOKI,

 • wspieranie szkoły w jej rozwoju.

Porozumienie o współpracy z firmą BRICOMAN Polska Sp. z o.o.

Współpraca ma obejmować udział naszych uczniów w szkoleniach zawodowych organizowanych przez parterów firmy Bricoman oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych w tej firmie.