inż. Renata Jeziorowska (architektura wnętrz, dokumentacja budowlana, pracownia dokumentacji budowlanej, pracownia projektowania wnętrz)

mgr inż. arch Krystyna Kowalewska (dokumentacja budowlana, pracownia dokumentacji budowlanej, projektowanie budynków pasywnych i energooszczędnych)

mgr inż. Magdalena Kwaśnik - Sukiennik (organizacja robót budowlanych, podstawy budownictwa, pracownia organizacji robót budowalnych)

mgr inż. Elżbieta Lis (komputerowe wspomaganie projektowania CAD, technologia budownictwa)

inż. Aneta Pawłowicz (dokumentacja budowlana, kosztorysowanie w budowictwie, pracownia kosztorysowania i organizacji robót budowlanych, technologia budownictwa)

mgr inż. Dariusz Sobczak (organizacja robót budowlanych, podstawy budownictwa, pracownia organizacji robót budowalnych)

mgr inż. Malwina Winiarska (kosztorysowanie w budowictwie, konstrukcje budowlane, pracownia kosztorysowania i organizacji robót budowlanych)

mgr inż. Barbara Wiśniewska (pracownia dokumentacji budowlanej​​​​​​​​​​​​​​, pracownia projektowania plastycznego, pracownia rysunku technicznego)

mgr Marcin Witkowski (podstawy renowacji elementów architektury, pracownia projektowania plastycznego, technologia robót renowatorskich warstw licowych, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich)

mgr inż. Ewelina Zasada (konstrukcje budowlane, podstawy budownictwa)