Dyrekcja


Dyrektor

mgr Katarzyna Włodarczyk


Wicedyrektorzy

mgr Magdalena Majewska

mgr Małgorzata Strycharz
 

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Malwina Winiarska
 


Godziny konsultacji z rodzicami

dyr. Katarzyna Włodarczyk            środa 12:00 - 14:00

wicedyr. Magdalena Majewska     piątek 12:00 - 14:00

wicedyr. Małgorzata Strycharz      środa 12:00 - 14:00