Ułatwienia dostępu

 

Nagroda Szkarłatnej Róży

 

zasady przyznawania

 1.  Kandydatami do nagrody Szkarłatnej Róży mogą być nauczyciele spełniający następujące kryteria:

  • są pracownikami pełnoetatowymi,

  • pracują w ZS nr 23 od minimum 2 lat,

  • nie otrzymali nagrody Szkarłatnej Róży w poprzednim roku,

  • są lubiani i szanowani przez uczniów za ich sumienność, przyjacielskość, skuteczność, sprawiedliwość i komunikatywność.

 2. Nagroda Szkarłatnej Róży przyznawana jest dorocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej po wcześniejszym głosowaniu przeprowadzonym wśród uczniów wg następujących zasad:

  • każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na jednego nauczyciela,

  • gospodarz klasy sumuje liczby głosów uzyskanych przez nauczycieli i przekazuje je Samorządowi Uczniowskiemu,

  • głosy oddane w poszczególnych klasach na poszczególnych nauczycieli są sumowane, a następnie obliczane wg średniej ważonej, czyli tak, aby liczba głosów przyznana danemu nauczycielowi była proporcjonalna do liczby nauczanych przez niego uczniów (dzielimy liczbę głosów oddanych na danego nauczyciela przez łączną liczbę nauczanych przez niego uczniów).

 3. Nagroda wręczana jest w dniu 14 października przez Samorząd Uczniowski.