hum1.png1 AL - klasa humanistyczna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski
hum2.png
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski

Drugi język: język niemiecki

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, politologia, historia, polonistyka, socjologia, psychologia, filozofia, filologie obce, prawo, stosunki i prawo międzynarodowe, administracja, pedagogika na Uniwersytecie Warszawski, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

biol-chem2.png1 BL - klasa biologiczno-chemiczna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemiabiol-chem1.png

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

Drugi język: język włoski

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, technologia chemiczna, medycyna, farmacja, ogrodnictwo, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

mat-geo2.png1 CL - klasa matematyczno-geograficzna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wos
mat-geo1.png
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos

Drugi język: język hiszpański

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: matematyka, geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, telekomunikacja, ekonomia, elektronika, zarządzanie, turystyka, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

społ-geo1.png1 DL - klasa społeczno-geograficzna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski
społ-geo2.png
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Drugi język: język hiszpański

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, telekomunikacja, nauki społeczne, socjologia, ekonomia, zarządzanie, turystyka, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

jęz1.png1 EL - klasa językowajęz2.png

 


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język włoski, język angielski

Drugi język: język włoski

Jest to klasa przeznaczona dla uczniów, którzy zamierzają doskonalić posiadane umiejętności językowe, a także dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego - języka włoskiego Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów humanistyczna przygotowuje do studiów filologicznych, społecznych, kulturoznawczych, prawniczych, dziennikarskich, politologicznych, psychologicznych, pedagogicznych na takich uczelniach jak. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

hum1.png1 FL - klasa humanistyczna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski
hum2.png
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski

Drugi język: język włoski

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, politologia, historia, polonistyka, socjologia, psychologia, filozofia, filologie obce, prawo, stosunki i prawo międzynarodowe, administracja, pedagogika na Uniwersytecie Warszawski, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

biol-chem2.png1 GL - klasa biologiczno-chemiczna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemiabiol-chem1.png

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

Drugi język: język niemiecki

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak:  biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, technologia chemiczna, medycyna, farmacja, ogrodnictwo, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.