Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 18:00

 • prez TBiA1.png
 • prez TBiA2.png
 • prez TBiA3.png
 • prez TBiA4.png
 • prez TBiA5.png
 • prez TBiA6.png
 • prez TBiA7.png
 • prez TBiA8.png
 • prez TBiA9.png
 • prez TBiA10.png
 • prez TBiA11.png
 • prez TBiA12.png
 • prez TBiA13.png
 • prez TBiA14.png
 • prez TBiA15.png
 • prez TBiA16.png
 • prez TBiA17.png
 • prez TBiA18.png


Czy wiesz, że...

Ucząc się w technikum, po 5-latach masz zawód, który jest bardzo potrzebny na rynku pracy.
Mając tytuł technika budownictwa możesz podjąć pracę w Polsce i w Unii Europejskiej - gdzie chętnie są zatrudniani nasi absolwenci.
Ukończenie technikum budowlanego daje gwarancję zatrudnienia, ponieważ obecnie jest on na drugim miejscu wśród zawodów poszukiwanych przez pracodawców. Taka sytuacja nie zmieni się szybko, ponieważ w Polsce są realizowane duże inwestycje z funduszy unijnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może być zatrudniony w:

Przedsiębiorstwach budowlanych realizujących różne inwestycje.
Wytwórniach materiałów budowlanych i prefabrykatów.
Laboratoriach badających jakość materiałów i wyrobów budowlanych
Administracji budynków i zarządzania nieruchomościami.
Urzędach nadzoru budowlanego.
Urzędach administracji państwowej i samorządu – m.in. wydziały budownictwa i architektury.
Instytucjach naukowo – badawczych związanych z budownictwem.
Pracowniach konserwacji zabytków.
Biurach lub pracowniach projektowych.
Prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z budownictwem.