Say 'NO" to Intolerance! - Konkurs


Czym jest tolerancja? Czy sprzeciwiasz się zachowaniom dyskryminującym osoby innej narodowości, innym wyglądzie czy chociażby sprawności intelektualnej?
Weź udział w konkursie propagującym hasło 'Nie dla nietolerancji'.

Co trzeba zrobić? Przygotować plakat, rysunek lub komiks  co najmniej w formacie A3) lub krótki filmik od 3 do 6 minut w  tematyce konkursu Say ‘NO’ to intolerance (sprzeciw wobec nietolerancji, czym jest tolerancja, rozwijanie tolerancji dla ludzi o odmiennych poglądach, wyglądzie, stylu życia, religii, narodowości, orientacji, sprawności fizycznej i intelektualnej). Na pracach muszą znaleźć się slogany/wypowiedzi w języku angielskim.

Prace składamy do 25 listopada w pokoju 315, u P.Ziemianek lub P. Kalbarczyk.

 

Regulamin konkursu