inż. Jeziorowska Renata (architektura wnętrz, dokumentacja budowlana, pracownia dokumentacji budowlanej, pracownia projektowania wnętrz)

mgr inż. arch Kowalewska Krystyna (dokumentacja budowlana, pracownia dokumentacji budowlanej, projektowanie budynków pasywnych i energooszczędnych)

mgr inż. Kwaśnik - Sukiennik Magdalena (organizacja robót budowlanych, podstawy budownictwa, pracownia organizacji robót budowalnych)

mgr inż. Lis Elżbieta (komputerowe wspomaganie projektowania CAD, technologia budownictwa)

inż. Pawłowicz Aneta (dokumentacja budowlana, kosztorysowanie w budowictwie, pracownia kosztorysowania i organizacji robót budowlanych, technologia budownictwa)

mgr inż. Sobczak Dariusz (organizacja robót budowlanych, podstawy budownictwa, pracownia organizacji robót budowalnych)

mgr inż. Winiarska Malwina (kosztorysowanie w budowictwie, konstrukcje budowlane, pracownia kosztorysowania i organizacji robót budowlanych)

mgr inż. Wiśniewska Barbara (pracownia dokumentacji budowlanej​​​​​​​​​​​​​​, pracownia projektowania plastycznego, pracownia rysunku technicznego)

mgr Witkowski Marcin (podstawy renowacji elementów architektury, pracownia projektowania plastycznego, technologia robót renowatorskich warstw licowych, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich)

mgr inż. Zasada Ewelina (konstrukcje budowlane, podstawy budownictwa)