Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021 

Klasa   Wychowawca
 
Technikum Budownictwa i Architektury
     
I AT   Małgorzata Pełka
I GT   Dorota Tracz
I HT   Paweł Golonka
II A   Elzbieta Lis
II E   Piotr Sieszycki
II G   Hanna Modzelewska
II AT   Aneta Pawłowicz
II ET   Krystyna Kowalewska
II GT   Rafał Grześkowiak
II HT   Grzegorz Janusz
II KT   Ewelina Zasada
III A   Małgorzata Lechniak
III E   Krzysztof Błażewicz
III G   Ewa Karolak
III H   Ewa Smolak
IV A   Bożena Sztylka
IV E   Anna Radziwanowska
IV G   Artur Sierawski
 
Liceum Ogólnokształcące
     
I ML   Małgorzata Łyczykowska
I OL   Marek Lewandowski
I PL   Wiesław Golonka
I RL   Małgorzata Strycharz
I SL   Ewa Sobstel
II CL   Krzysztof Kurlanda
II GL   Barbara Snopkiewicz
II KL   Dariusz Jenderko
II ML   Agata Awakowicz
II OL   Daniel Wadas
II PL   Izabella Obłękowska
II RL   Eliza Leus
III CL   Kamila Borkowska
III GL   Anna Rynowiecka
III KL   Bogusława Cłapa-Konopka