Kadra pedagogiczna

Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 23 
w roku szkolnym 2020/2021

Kadra kierownicza:
Dyrektor – mgr Dębowska Grażyna
Wicedyrektor - mgr Włodarczyk Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Winiarska Malwina

język polski:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany
mgr Łyczykowska Małgorzata - nauczyciel kontraktowy
mgr Miszczak Przemysław - nauczyciel kontraktowy
mgr Radziwanowska Anna – nauczyciel dyplomowany
mgr Włodarczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany

język angielski:
mgr Awakowicz Agata - nauczyciel kontraktowy
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany
mgr Kalbarczyk Karolina – nauczyciel kontraktowy
mgr Karolak Ewa - nauczyciel dyplomowany
mgr Leus Eliza - nauczyciel mianowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany
mgr Smolak Ewa – nauczyciel dyplomowany
mgr Ziemianek Aleksandra - nauczyciel kontraktowy

język niemiecki:
mgr Janusz Grzegorz - nauczyciel kontraktowy
mgr Sztylka Bożena – nauczyciel dyplomowany

język włoski:
mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany
mgr Śliwińska Magdalena - nauczyciel stażysta

język hiszpański:
mgr Sobstel Ewa - nauczyciel mianowany

historia, historia i społeczeństwo:
mgr Błażewicz Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
mgr Jenderko Dariusz – nauczyciel dyplomowany
mgr Sierawski Artur - nauczyciel kontraktowy
mgr Snopkiewicz Barbara - nauczyciel dyplomowany

wiedza o społeczeństwie:
mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany
mgr Snopkiewicz Barbara - nauczyciel dyplomowany

matematyka:
mgr Bierzniewska Lidia - nauczyciel dyplomowany
mgr Grześkowiak Rafał - nauczyciel mianowany

mgr
Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Rynowiecka Anna - nauczyciel dyplomowany
mgr Wadas Daniel - nauczyciel stażysta

fizyka:
dr Nowak Iwona - nauczyciel mianowany
mgr Świetliczny Przemysław - nauczyciel dyplomowany

chemia:
mgr Nowak Maciej - nauczyciel stażysta
mgr Powałka Ewa – nauczyciel dyplomowany

biologia:
dr Żurek Barbara – nauczyciel mianowany

geografia, przyroda:
mgr Kopiś Wanda - nauczyciel dyplomowany

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

informatyka:
mgr Dębowska Grażyna – nauczyciel dyplomowany
mgr Kucharski Grzegorz - nauczyciel dyplomowany
mgr Majchert Marta - nauczyciel stażysta

wychowanie fizyczne:
mgr Golonka Paweł - nauczyciel kontraktowy
mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Lewandowski Marek - nauczyciel mianowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Frąckiewicz Jacek - nauczyciel stażysta

warsztaty filmowe:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

warsztaty dziennikarskie:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

biznes w praktyce:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

podstawy prawa:
mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

podstawy ratownictwa medycznego:
mgr Frąckiewicz Jacek - nauczyciel stażysta

podstawy PR-u i kształtowania wizerunku:
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany

religia/etyka:
mgr ks. Dmochowski Konrad – nauczyciel kontraktowy
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany
mgr Starzyński Waldemar - nauczyciel mianowany

filozofia
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany

przedmioty zawodowe:
mgr inż. Dzierżęga Małgorzata – nauczyciel specjalista
inż. Jeziorowska Renata – nauczyciel kontraktowy
mgr inż. arch Kowalewska Krystyna - nauczyciel mianowany
mgr inż. Kwaśnik Magdalena - nauczyciel stażysta
mgr inż. Lis Elżbieta - nauczyciel mianowany
mgr inż. arch - Mazur Łukasz - nauczyciel specjalista
inż. Pawłowicz Aneta - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Winiarska Malwina - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Wiśniewska Barbara - nauczyciel specjalista

mgr inż. Zasada Ewelina - nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny:
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
mgr Roszkowska Katarzyna - nauczyciel mianowany

biblioteka szkolna
mgr Teler Aldona - nauczyciel mianowany
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany