Kadra pedagogiczna

Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 23 
w roku szkolnym 2019/2020

Kadra kierownicza:
Dyrektor – mgr inż. arch Krakós Barbara
Wicedyrektor – mgr Dębowska Grażyna
Wicedyrektor - mgr Włodarczyk Katarzyna
Kierownik szkolenia praktycznego – dr Ochmańska Jolanta

język polski:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany
mgr Iller Elzbieta - nauczyciel mianowany
mgr Radziwanowska Anna – nauczyciel dyplomowany
mgr Skibicki Paweł - nauczyciel stażysta
mgr Włodarczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany

język angielski:
mgr Awakowicz Agata - nauczyciel stażysta
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany
mgr Ciurzyńska Elżbieta – nauczyciel dyplomowany
mgr Karolak Ewa - nauczyciel dyplomowany
mgr Leus Eliza - nauczyciel mianowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
mgr Osowska Anna – nauczyciel mianowany
mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany
mgr Smolak Ewa – nauczyciel dyplomowany

język niemiecki:
mgr Janusz Grzegorz - nauczyciel kontraktowy
mgr Sztylka Bożena – nauczyciel dyplomowany

język włoski:
mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr
Misiąg Żaneta – nauczyciel kontraktowy
mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany

język hiszpański:
mgr Sobstel Ewa - nauczyciel mianowany

historia, historia i społeczeństwo:
mgr Błażewicz Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
mgr Jenderko Dariusz – nauczyciel dyplomowany
mgr Sierawski Artur - nauczyciel kontraktowy

wiedza o społeczeństwie:
mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany

wiedza o kulturze:
mgr Krakós Barbara - nauczyciel dyplomowany
mgr Kuśmierski Piotr - nauczyciel stażysta

matematyka:
mgr Bierzniewska Lidia - nauczyciel dyplomowany
mgr Grześkowiak Rafał - nauczyciel mianowany

mgr
Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr 
Puchała Grażyna – nauczyciel dyplomowany
mgr Rynowiecka Anna - nauczyciel dyplomowany
mgr Wadas Daniel - nauczyciel stażysta

fizyka:
dr Nowak Iwona - nauczyciel mianowany
mgr Świetliczny Przemysław - nauczyciel dyplomowany

chemia:
mgr Gnyszka Agnieszka - nauczyciel stażysta
dr Ochmańska Jolanta – nauczyciel dyplomowany

biologia:
mgr Dzikowicki Mirosław – nauczyciel mianowany

geografia, przyroda:
mgr Mitura Anna – nauczyciel mianowany

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

informatyka:
mgr Dębowska Grażyna – nauczyciel dyplomowany
mgr Majchert Marta - nauczyciel stażysta

wychowanie fizyczne:
mgr Golonka Paweł - nauczyciel kontraktowy
mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Lewandowski Marek - nauczyciel mianowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Tchórznicka Izabela - nauczyciel kontraktowy

warsztaty filmowe:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

warsztaty dziennikarskie:
mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

biznes w praktyce:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

podstawy prawa:
mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

podstawy ratownictwa medycznego:
mgr Tchórznicka Izabela - nauczyciel kontraktowy

podstawy PR-u i kształtowania wizerunku:
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany

religia/etyka:
mgr ks. Dmochowski Konrad – nauczyciel kontraktowy
mgr Starzyński Waldemar - nauczyciel mianowany
mgr Kuśmierski Piotr – nauczyciel stażysta

filozofia
mgr Kuśmierski Piotr - nauczyciel stażysta

przedmioty zawodowe:
inż. Chudzyńska Anna – nauczyciel stażysta
inż. Jeziorowska Renata – nauczyciel kontarktowy
mgr inż. arch Kowalewska Krystyna - nauczyciel mianowany
mgr inż. Lis Elżbieta - nauczyciel mianowany
mgr inż. arch - Mazur Łukasz - nauczyciel specjalista
inż. Pawłowicz Aneta - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Winiarska Malwina - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Wiśniewska Barbara - nauczyciel specjalista

mgr inż. Zasada Ewelina - nauczyciel stażysta

pedagog szkolny:
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany

biblioteka szkolna
mgr Teler Aldona - nauczyciel mianowany
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany