Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 23 
w roku szkolnym 2021/2022

Kadra kierownicza:
Dyrektor – mgr Włodarczyk Katarzyna
Wicedyrektor - mgr Dębowska Grażyna
Wicedyrektor - mgr Majewska Magdalena
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Winiarska Malwina

język polski:
mgr Dymna Renata - nauczyciel stażysta
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany
mgr Łyczykowska Małgorzata - nauczyciel kontraktowy
mgr Miszczak Przemysław - nauczyciel kontraktowy
mgr Prucia Emilia - nauczyciel kontraktowy
mgr Radziwanowska Anna – nauczyciel dyplomowany
mgr Włodarczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany
dr Wowak Jarosław - nauczyciel dyplomowany

język angielski:
mgr Awakowicz Agata - nauczyciel kontraktowy
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany
mgr Kalbarczyk Karolina – nauczyciel kontraktowy
mgr Kasprowicz Kamila - nauczyciel dyplomowany

mgr Karolak Ewa - nauczyciel dyplomowany
mgr Leus Eliza - nauczyciel mianowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany
mgr Smolak Ewa – nauczyciel dyplomowany
mgr Ziemianek Aleksandra - nauczyciel kontraktowy

język niemiecki:
mgr Janusz Grzegorz - nauczyciel kontraktowy
mgr Zwierzchowska Ewa – nauczyciel stażysta

język włoski:
mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr Misiąg Żaneta - nauczyciel kontraktowy

mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany

język hiszpański:
mgr Kwiatkowski Michał - nauczyciel kontraktowy
mgr Sobstel Ewa - nauczyciel mianowany

historia, historia i społeczeństwo:
mgr Błażewicz Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
mgr Smolińska-Cieśla Edyta – nauczyciel dyplomowany
mgr Smoliński Andrzej - nauczyciel dyplomowany
mgr Snopkiewicz Barbara - nauczyciel dyplomowany

wiedza o społeczeństwie:
mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany

matematyka:
mgr Grześkowiak Rafał - nauczyciel mianowany
mgr inż. Kobylińska Jolanta - nauczyciel dyplomowany
mgr
Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Rynowiecka Anna - nauczyciel dyplomowany
mgr Wadas Daniel - nauczyciel kontraktowy

fizyka:
dr hab. Krajewski Tomasz - nauczyciel mianowany
dr Nowak Iwona - nauczyciel mianowany

chemia:
mgr inż. Bednarska Weronika - nauczyciel stażysta
dr Janiszek Dominika – nauczyciel stażysta

biologia:
mgr Tworek Agata - nauczyciel dyplomowany
dr Żurek Barbara – nauczyciel mianowany

geografia, przyroda:
mgr Kowalska Violetta - nauczyciel dyplomowany

podstawy przedsiębiorczości:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany
mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

informatyka:
mgr Dębowska Grażyna – nauczyciel dyplomowany
mgr Majchert Marta - nauczyciel kontraktowy
mgr Skóra Paweł - nauczyciel specjalista

wychowanie fizyczne:
mgr Golonka Paweł - nauczyciel kontraktowy
mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Lewandowski Marek - nauczyciel mianowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Balas Kamila - nauczyciel mianowany

warsztaty filmowe:
mgr Łyczykowska Małgorzata - nauczyciel kontraktowy

warsztaty dziennikarskie:
mgr Łyczykowska Małgorzata - nauczyciel kontraktowy

biznes w praktyce:
mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

podstawy prawa:
mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

podstawy ratownictwa medycznego:
mgr Balas Kamila - nauczyciel mianowany

podstawy PR-u i kształtowania wizerunku:
mgr Borkowska Kamila - nauczyciel dyplomowany

religia/etyka:
mgr ks. Miecznik Michał – nauczyciel mianowany
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany
mgr Starzyński Waldemar - nauczyciel mianowany

filozofia
mgr Obrębowska Bernadeta - nauczyciel mianowany

przedmioty zawodowe:
inż. Jeziorowska Renata – nauczyciel kontraktowy
mgr inż. arch Kowalewska Krystyna - nauczyciel mianowany
mgr inż. Kwaśnik - Sukiennik Magdalena - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Lis Elżbieta - nauczyciel mianowany
inż. Pawłowicz Aneta - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Sobczak Dariusz - nauczyciel specjalista
mgr inż. Winiarska Malwina - nauczyciel mianowany
mgr inż. Wiśniewska Barbara - nauczyciel specjalista
mgr Witkowski Marcin - nauczyciel kontraktowy

mgr inż. Zasada Ewelina - nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny:
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany
mgr Rzepecka Katarzyna - nauczyciel mianowany

biblioteka szkolna
mgr Goszczycka Agnieszka - nauczyciel mianowany
mgr Teler Aldona - nauczyciel mianowany