Dyrekcja


Dyrektor

mgr Katarzyna Włodarczyk


Wicedyrektorzy

mgr Grażyna Dębowska
mgr Magdalena Majewska

 

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr inż. Malwina Winiarska
 


Godziny konsultacji z rodzicami

dyr. Katarzyna Włodarczyk           poniedziałek 12:00 - 14:00

wicedyr. Grażyna Dębowska        poniedziałek 12:00 - 14:00

wicedyr. Magdalena Majewska     piątek 12:00 - 14:00