Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 23

p.o. Dyrektor
mgr Grażyna Dębowska

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Włodarczyk

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Malwina Winiarska