Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 23

Dyrektor
mgr inż. arch. Barbara Krakós

Wicedyrektorzy
mgr Grażyna Dębowska
mgr Katarzyna Włodarczyk