Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 23

Dyrektor
mgr Katarzyna Włodarczyk

Wicedyrektorzy
mgr Grażyna Dębowska

mgr Magdalena Majewska

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Malwina Winiarska