Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa:   Wychowawca:
 
Technikum Budownictwa i Architektury
 
I AT   Iwona Nowak
I ET   Tadeusz Pawłowski
I GT   Magdalena Kwaśnik-Sukiennik
I KT   Marcin Witkowski
II AT   Małgorzata Pełka
II GT   Dorota Tracz
II HT   Paweł Golonka
III A   Elzbieta Lis
III E   Piotr Sieszycki
III G   Hanna Modzelewska
III K   Przemysław Miszczak
III AT   Aneta Pawłowicz
III ET   Krystyna Kowalewska
III GT   Rafał Grześkowiak
III HT   Grzegorz Janusz
III KT   Ewelina Zasada
IV A   Małgorzata Lechniak
IV E   Krzysztof Błażewicz
IV G   Ewa Karolak
IV H   Ewa Smolak
 
Liceum Ogólnokształcące
 
I ML   Bernadeta Obrębowska
I OL   Aleksandra Ziemianek
I PL   Andrzej Smoliński
I RL   Edyta Smolińska-Cieśla
II ML   Małgorzata Łyczykowska
II OL   Marek Lewandowski
II PL   Wiesław Golonka
II RL   Małgorzata Strycharz
II SL   Ewa Sobstel
III CL   Krzysztof Kurlanda
III GL   Barbara Snopkiewicz
III KL   Kamila Borkowska
III ML   Agata Awakowicz
III OL   Daniel Wadas
III PL   Izabella Obłękowska
III RL   Eliza Leus