Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przewodnicząca: Maja Blanc 3GT
Wiceprzewodnicząca z ramienia LO: Aleksandra Ławruszonis 3OL
Wiceprzewodniczący z ramienia TBiA: Jakub Kwirant 1AT
Skarbnik: Dominika Łapacz 3HT
Rzecznik: Gabriela Stefaniak 3ML

 

Pozostali członkowie:

Leon Karczewski 3ML
Daria Babańczyk 3K