I semestr - 1 września 2021 r. do 22 grudnia 2021  r.
II semestr - 3 stycznia 2022 r. do: a) 29 kwietnia 2022 r. (klasy maturalne)
                                                               b) 24 czerwca 2022 r. (klasy młodsze)

Wrzesień 2021

    1 IX


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:
godz. 9:00
klasy pierwsze LO – sala gimnastyczna;
pozostałe klasy LO – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach

     2-3 IX
     po 3,4,5 lekcji
     w czytelni


Giełda używanych podręczników

    od 6 IX do 30 IX


Przeprowadzenie w klasach pierwszych sprawdzianów diagnozujących
wiedzę i umiejętności uczniów (tzw. „na wejście”) z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego oraz z przedmiotów realizowanych w
poszczególnych klasach na poziomie rozszerzonym

    2 – 10 IX


Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych (wg grafiku
zaproponowanego przez pedagoga szkolnego)

    8 IX godz. 17.00


Zebranie z rodzicami wszystkich klas

Październik 2021

    14 X  

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    20 X  

Zebranie z rodzicami. W klasach pierwszych przekazanie informacji o wynikach sprawdzianów „na wejście”.

    18 – 22 X


Próbny egzamin maturalny

Listopad 2021

    10 XI


Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości

    12 XI


Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Grudzień 2021

    1 XII godz. 17.00


Dzień otwarty dla rodziców

    do 17 XII


Wystawienie ocen semestralnych

    22 XII
    po 3. godz. lekcyjnej


Wigilie klasowe, wigilia szkolna

    23 – 31 XII


Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2022

    7 I


Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    12 I godz. 17.00


Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników nauczania

    17 – 22 I


Próbny egzamin maturalny

    24 – 29 I


Tydzień Patrona LO

Luty 2022

    31 I – 13 II


Ferie zimowe

Marzec 2022

    7 – 11 III


Próbny egzamin maturalny

    9 III godz. 17.00


Dzień otwarty dla rodziców

Kwiecień 2022

    6 IV godz. 17.00


Zebranie z rodzicami; w klasach maturalnych – przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych

    13 IV
    po 3. godz. lekcyjnej


Klasowe spotkania wielkanocne

    14 – 19 IV


Wiosenna przerwa świąteczna

    do 22 IV


Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

    29 IV


Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Maj 2022

    2 V


 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    4 – 9 V


Egzamin maturalny – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Czerwiec 2022

    1 VI godz. 17.00


Zebranie z rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych

    17 VI


Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    24 VI


Zakończenie roku szkolnego 2021/2022