• ogólny1.png
  • ogólny2.png
  • ogólny3.png
  • ogólny4.png
  • ogólny5n.png
  • ogólny6.png
  • ogólny7.png
  • ogólny8.png


Czy wiesz, że...

    Ucząc się w technikum, po 5-latach masz zawód, który jest bardzo potrzebny na rynku pracy.
    Mając tytuł technika budownictwa możesz podjąć pracę w Polsce i w Unii Europejskiej - gdzie chętnie są zatrudniani nasi absolwenci.
    Ukończenie technikum budowlanego daje gwarancję zatrudnienia, ponieważ obecnie jest on na drugim miejscu wśród zawodów poszukiwanych przez pracodawców. Taka sytuacja nie zmieni się szybko, ponieważ w Polsce są realizowane duże inwestycje z funduszy unijnych.
    Pensje w budownictwie wzrosły w ostatnim okresie o 50%. Obecnie technik na budowach zarabia od 3000 – 5000 zł.
    Jeśli czytasz prasę, słuchasz radia lub oglądasz TV – to wiesz, że bardzo brakuje fachowców w tej dziedzinie gospodarki.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może być zatrudniony w:

    Przedsiębiorstwach budowlanych realizujących różne inwestycje.
    Wytwórniach materiałów budowlanych i prefabrykatów.
    Laboratoriach badających jakość materiałów i wyrobów budowlanych
    Administracji budynków i zarządzania nieruchomościami.
    Urzędach nadzoru budowlanego.
    Urzędach administracji państwowej i samorządu – m.in. wydziały budownictwa i architektury.
    Instytucjach naukowo – badawczych związanych z budownictwem.
    Pracowniach konserwacji zabytków.
    Biurach lub pracowniach projektowych.
    Prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z budownictwem.