MISJA SZKOŁY

Praca z uczniem na drodze poszukiwania prawdy o sobie i świecie, pomoc w ukształtowaniu postawy aktywnej i twórczej
w celu wypełnienia własnego, życiowego zadania w nowej, zintegrowanej Europie.

Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

www.technikumbudowlane.edu.pl

LVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

www.baczynski.edu.pl